Adresse:
Mjaavannsvegen 13
NO-4628 Kristiansand

Tel:
(+47) 38 18 50 50

Mobil:
(+47) 91 10 75 39

E-post:
post@nordic-materials.com

 


REHABILITERING - VEDLIKEHOLD - BELEGNINGER


P-HUS

 (Klikk bilde for nedlasting)

P-hus har vist seg å være blant de mest utsatte konstruksjoner når det gjelder skadeutvikling. Dette skyldes salt, eksos, samt fukt- og temperaturvekslinger. Flere P-hus med alder fra ca. 15 år og oppover har utviklet betydelig skade. NMC har utviklet en metode – NM-Teknikk - for rehabilitering og overflatebehandling i P-hus som nå har vært benyttet på en rekke P-hus. Metoden har vist seg å forhindre skadeutvikling og minimere vedlikeholdskostnader for slike konstruksjoner. Metoden er basert på grunnleggende fysikk, kjemi og mekanikk – og inkluderer bruk av meget høyfast betong.

   
BROER

 (Klikk bilde for nedlasting)

Brodekker av betong som utsettes for slitasje, salt, samt frost- og fuktvekslinger har begrenset levetid. I 1995 ble NMC invitert av Statens Vegvesen til å delta i en test av forskjellige materialer for utbedring av sporslitte betongvegdekker. Resultatet av testen viste at kun NMC’s høyfaste betong-belegning var slitesterk nok for høytrafikkerte veier/broer. NMC’s metode for reparasjon av brodekker – NM-Teknikk - er senere blitt benyttet på en rekke broer. NM-Teknikk forhindrer også andre skader på brokonstruksjonen – herunder armeringskorrosjon.

   
FASADER OG BALKONGER  

Betongfasader som ikke vedlikeholdes og beskyttes vil over tid få skader som følge av utvasking, frost og armeringskorrosjon. Balkonger av betong er ofte ekstra utsatt. NMC har i flere år utført rehabilitering og vedlikehold av fasader og balkonger. Riktig materialvalg er helt avgjørende for varige løsninger. 

 Fasade

NMC rehabiliterte Norske Studenters Roblub - NSR's bygg i Huk Aveny, Oslo i 2007.
 

SLITEDEKKER  

NMC's belegninger av høyfast betong benyttes på mange områder i tillegg til P-hus og broer - herunder:

  • Næringsmiddelindustri;
  • Tungindustri;
  • Kaier; 
  • Lufthavner;

 

Fra utførelsen av nytt dekke på avisningsområde, Oslo Lufthavn Gardermoen i 2000.

 

HØYFAST SPRØYTEBETONG  

NMC`s belegninger av høyfast betong er vanntette og diffusjonsåpne. I tillegg hindres karbonatisering og kloridinntrengning. Dette gjør slike belegninger er meget velegnet til å beskytte normal betong mot nedbrytning. Belegningene kan støpes ut, sprøytes eller mørtles ut manuelt. På grunn av dette benyttes nå NMC`s høyfaste betong til å beskytte normal betong og armering i flere sammenhenger - herunder:

  • Betongbygg;
  • Broer - underside og kanter;
  • Vannreservoarer (drikkevannsanl.);
  • Kloakkrenseanlegg;
  • Kjemisk industri;

 

Sprøyting av ny "hud" av høyfast betong under Mandal bybro i 1994.