Adresse:
Mjaavannsvegen 13
NO-4628 Kristiansand

Tel:
(+47) 38 18 50 50

Mobil:
(+47) 91 10 75 39

E-post:
post@nordic-materials.com

 

 

 Industri 

 
 SLITEBELEGG  
  • Slite forede stålrør, kanaler, transportører,
    sykloner, separatorer etc.
  • Komplett levering eller kun sliteforing.
  • Leveranse av materialer.
  • Beskrivelser og rådgivning i forbindelse 
    med slitasjebeskyttelse.
 

Da Falconbridge Nikkelverk (nå Xstrata Nickel) bygde nytt knuseverk for råmaterialer i 1997 hadde NMC oppdraget med utførelse av slitebelegg i kanaler, rør, separator og syklon. Ca. 20 tonn NM-Keramikk gikk med.

   
 SLITEDELER  
  • Til pumper, hydrosykloner og flotasjonsanlegg.
  • Utstyr som utsettes for høy temperatur og slitasje.
 
 

 Stator og rotor til flotasjonsanlegg