Adresse:
Mjaavannsvegen 13
NO-4628 Kristiansand

Tel:
(+47) 38 18 50 50

Mobil:
(+47) 91 10 75 39

E-post:
post@nordic-materials.com

 

NM-Betong
                                                                       

Material
Anvendelse
Datablad
SHA-Datablad
Densitop P-hus, broer, lager, produksjons-arealer, verksteder, tungindustri, kjøle- og fryselager, transport-arealer, kjemisk industri, matvare- og tung industri.

SkimCoat C 
Densitop ST-Q

Densitop MT 
Densitop LT

SHA-C

 

Ferrotop På stålunderlag og på forurenset eller dårlig underbetong.

Ferrotop

Densiphalt Veger, broer, kaier, flyplasser, lagerhaller, transportarealer, P- hus.

Densiphalt

MagiCon Reperasjon av skader i betong overflater. Lim for Nordic gulvfliser.

MagiCon

SHA-MC

DensiCon Høyfast betong for påstøp med sterkt varierende tykkelse på gulv. Spesielt egnet for oppbygning av fall på gulv.  

SHA-C

Nordic- Gulvfliser Temperatur- og slitasjeutsatte arealer i tungindustri / smelteverk    
Ducorit Høyfast sprøytemørtel for rehabilitering.

Ducorit 1000

SHA-C